Các thím đang dùng ứng dụng tính ngày nào?

Andrea Pirlo 21 Real

Senior Member
Có ứng dụng nào tính ngày kiểu:
1. Tạo được nhiều mục: vd ngày hẹn hò, ngày bắt đầu làm việc ở công ty A...
2. Tính được số ngày từ ngày bắt đầu đến nay...
Nhờ các thím giới thiệu giúp.
Đa tạ.
 
Back
Top