Ở đời có những thằng cũng lạ nhỉ , càng o bế nó thì nó càng khinh khỉnh , càng bơ nó thì càng bu vô

ThichLamToan

Senior Member
Anh em họ bà con nhà tui rất hay có cái thói đó , kiểu như nhà nó có chuyện gì mà mấy bà dì xum xuê xách đồ đi thăm , lo cho nhà nó thì nó cứ kiểu khinh khỉnh , đéo tôn trọng người ta .

Còn tôi cái kiểu đéo quan tâm tới dòng họ , tụi bây muốn làm gì thì làm , đám dỗ đám quải đéo thèm quan tâm thì nó lại xum xuê alo hỏi thăm hết lần này lần khác báo có đám dỗ . Hồi xưa lúc còn mẹ nó thì , mẹ nó lại hay alo tui về chơi để cho tiền , tới thời nó thì thấy buôn bán gì là alo để mua hàng .
 

Neo.One.Babe

Senior Member
Anh em họ bà con nhà tui rất hay có cái thói đó , kiểu như nhà nó có chuyện gì mà mấy bà dì xum xuê xách đồ đi thăm , lo cho nhà nó thì nó cứ kiểu khinh khỉnh , đéo tôn trọng người ta .

Còn tôi cái kiểu đéo quan tâm tới dòng họ , tụi bây muốn làm gì thì làm , đám dỗ đám quải đéo thèm quan tâm thì nó lại xum xuê alo hỏi thăm hết lần này lần khác báo có đám dỗ . Hồi xưa lúc còn mẹ nó thì , mẹ nó lại hay alo tui về chơi để cho tiền , tới thời nó thì thấy buôn bán gì là alo để mua hàng .
còn bro thì lên voz viết bài bị ca forum bơ :)))
 
Top