[Review] Các dự án chung cư ở Sài Gòn

mình đang làm ở LDG đây, mình cải cách sạch rồi đấy, lôm côm mình cho lên dĩa cả, cứ yên tâm mà mua , saigon intella sắp bàn giao và bao có sổ trong quý 2, chậm nhất quý 3
Thế Viva series ở Đồng Nai giải quyết xong chưa ? Đám xây chui bên Viva park tính bao giờ giải quyết xong ? Viva city có vẻ ổn hơn đã ra sổ chưa ?
 

rongcon238

Junior Member
Thế Viva series ở Đồng Nai giải quyết xong chưa ? Đám xây chui bên Viva park tính bao giờ giải quyết xong ? Viva city có vẻ ổn hơn đã ra sổ chưa ?
tiền thì minh chi rồi , giờ chủ íu à hoàn tất thủ tục hồ sơ pháp lý hợp thức hóa thôi , đang đẩy để ra cái TKKT thẩm duyệt, coi như xong
Viva city đang hoàn tất các qua trình pháp lý, sớm thôi
 
tiền thì minh chi rồi , giờ chủ íu à hoàn tất thủ tục hồ sơ pháp lý hợp thức hóa thôi , đang đẩy để ra cái TKKT thẩm duyệt, coi như xong
Viva city đang hoàn tất các qua trình pháp lý, sớm thôi
3 năm trước tôi tìm hiểu dự án này cũng có báo đài văn bản là đã chi rồi.
Viva city bên anh có sổ lớn của dự án chưa hay vẫn đang chờ bên tỉnh sang tên..tôi chưa nói đến tách sổ phân lô.
 
Top